7.8.2020 se uskutečnil v pořadí 4. ročník memoriálu Zdeňka Kuby. Děkujeme všem návštěvníkům za skvělou atmosféru a účastníkům za skvělou hru.

29.7.2020 Proběhl na hřišti v Hodolanech 4. ročník Dětského dne a setkání přátel Hodolan. Byla to velmi povedená akce, které se zúčastnilo téměř 400 dětí.
Dík patří především Cachemu a lidem, kteří se podíleli na organizaci. Dále pak všem, kteří přispěli nějakým darem, či korunou.